حراستی های نفت همیشه مظلومند

حراستی های نفت این سخت کوشان بی ادعا همیشه در کنار کارکنان و متخصصان صنعت نفت حافظ امنیت کارکنان و تاسیسات نفتی بوده اند.

در سرمای طاقت فرسای کوهستان های شمال ایران و یا در گرمای سوزان جنوب ایران این مردان بی ادعای صنعت نفت همیشه در حال خدمت رسانی بوده و هستند.

حال از پارس جنوبی خبر می رسد طرح اسکان کارکنان قرار است از کارکنان حراست آغاز نمایند و این سخت کوشان صنعت نفت را پیش قدم شروع این طرح پر از ایراد نمایند.

بیایید ضمن پشتیبانی از کارکنان مظلوم حراست و به پاس همراهی همیشگی این عزیزان اینبار ما رسانه های صنعت نفت و سایر کارکنان صنعت نفت صدای مظلومیت این سخت کوشان باشیم و صدای مخالفتشان با این طرح را به گوش مسئولین ارشد صنعت نفت برسانیم.

https://roydadnaft.ir/1096کپی شد!