محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک: صادرات نفت ایران اکنون به یک میلیون بشکه کاهش یافته است

محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک: صادرات نفت ایران اکنون به یک میلیون بشکه کاهش یافته و طبق بررسی‌های صورت گرفته صادرات نفت از قبل برجام هم کمتر شده است.

این موارد نشان می‌دهد برجام نه تنها تأثیر مثبت اقتصادی برای ما نداشته بلکه باعث تعلیق فعالیت‌هایی شده که سال‌ها برای آن تحریم شدیم که نتیجه‌ای هم برایمان نداشت.

باید توجه داشت که در شرایط تحریم و محدودیت، تصمیمات خاصی باید اتخاذ کرد و از افراد ریسک‌پذیر بهره گرفت که متاسفانه این موضوع اکنون در بدنه دولت مشاهده نمی‌شود.

اگر ریسک نکنیم و بخواهیم در یک مسیر محتاطانه و عادی حرکت کنیم هر روز این مسیر برایمان تنگ‌تر خواهد شد که انتهای آن نیز بن‌بست است.

https://roydadnaft.ir/1071کپی شد!