بر اساس اطلاع منابع موثق از دولت بزودی سخنگوی دولت منصوب خواهد شد

در بین گزینه ها، علی ربیعی، فیاض زاهد و حاجی میرزایی بیش از سایرین محتمل می باشند.

پس از روی کار آمدن دولت دوم روحانی صالحی امیری برای این پست مطرح شد که با اصرار بر ایجاد معاونت اطلاع رسانی رییس جمهور، کلیات این طرح مورد قبول واقع نشد و وی به کمیته ملی المپیک رهسپار شد همچنین پس از استعفا محمدباقر نوبخت، علی ربیعی وزیر کار سابق که بتازگی استیضاح شده بود، پیشنهاد این اداره این حوزه را نپذیرفت.

حال باید دید پس از ۷ ماه دولت در انتخاب سخنگوی خود چه مولفه هایی دارد؟

استفاده از یک تحلیل گر سیاسی و فعال رسانه ای خوشنام یا یک جابجایی درونی به صرف خالی نماندن‌ این حوزه!


https://roydadnaft.ir/1068کپی شد!