تبدیل وضعیت تبعیض آمیز برخی ها از مدت موقت به مدت معین/ شترسواری دولا دولا در پژوهش و فناوری پتروشیمی!

از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خبر می رسد بعضی از کارکنان این شرکت در فرآیندی غیر شفاف و تبعیض آمیز از قرارداد موقت به قرارداد مدت معین تبدیل وضعیت شدند تا احتمالاً زمینه چینی برای رسمی شدن آنها در آینده باشد.

اگر این خبر دریافتی صحیح باشد شایسته است جناب مهندس محمدی مدیر عامل پتروشیمی دستور بدهند تمام همکاران مدت موقت شاغل در این مجموعه پژوهشی تبدیل وضعیت شوند چرا که همه آنها دارای تحصیلات و سابقه کار بالایی هستند. /نفت نیوز

https://roydadnaft.ir/1041کپی شد!