سخنگوی وزارت نفت: به آقای کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی‌دهد

ساعتی پیش رسانه های دلواپس ذوق زده وار نقل قولی از کریمی قدوسی که معمولا گفته هایش توسط همه ی نهادها تکذیب میشود نقل کردند که زنگنه استعفا داده است که با واکنش رسمی وزارت نفت مواجه شد. به گزارش ایلنا کسری نوری سخنگوی وزارت نفت درباره اظهار نظر کریمی قدوسی مبنی اینکه “زنگنه هم می‌رود”، به خبرنگار ایلنا گفت: به آقای کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی‌دهد.

جواد کریمی قدوسی گفته بود استعفای ظریف قبول شده و رفتن زنگنه وزیر نفت هم حتمی است.

کسری نوری همچنین گفته است :نشنیدم آقای کریمی قدوسی برای استعفای آقای زنگنه هم شیرینی داده باشد .آقای زنگنه که استعفا نداده پس فعلا اگر جناب کریمی قدوسی شیرینی تهیه کرده اند خودشان میل کنند تا شیرینی هاخراب نشود.هر وقت آقای زنگنه استعفا کرد شیرینی تازه بخرند

https://roydadnaft.ir/1029کپی شد!