روحانی در بانک مرکزی: از ظریف، همتی و زنگنه تشکر می کنم

امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت است. البته بقیه وزرای اقتصادی هم در خط دوم هستند اما خط اول مربوط به این سه نفر است.

من از این سه نفر به خاطر ایستادگی‌شان تشکر می‌کنم، هم از دکتر ظریف، هم از دکتر همتی و هم از زنگنه که در خط مقدم مبارزه ایستادند.

اینکه دیروز رئیس‌جمهور سوریه از دمشق پرواز می‌کند به سمت تهران و خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند و ملاقاتی هم باهم داشتیم، گفت سفرم من به تهران صرفاً تشکر از ملت ایران، دولت ایران و رهبر معظم انقلاب است.

https://roydadnaft.ir/1026کپی شد!