استاندار مرکزی هم خبر در آستانه لغو قرار داشتن پرواز اراک به تهران و عسلویه را تایید کرد: دیگر کاری از دستمان برنمی آید!

آقازاده: برای حفظ پرواز تهران به اراک ۴۰۰ میلیون تومان از سایر منابع یارانه پرداخت، تخصیص یافته است و قطعا به دلیل محدودیت منابع مالی امکان استمرار تخصیص یارانه پرداخت وجود نخواهد داشت.

دستگاههای اجرایی استان وظیفه خود را برای حفظ این پرواز انجام دادند اما ادامه برقراری این پرواز به استقبال مسافرین و مردم بستگی دارد و متاسفانه در این زمینه توفیقی بدست نیامد و به احتمال قوی پرواز تهران اراک شاید به دلیل عدم اقبال عمومی تعطیل شود.

درخصوص پرواز عسلویه هم اگر شرایط تامین قطعات و نیز تامین سایر نیازهای ناوگان هوایی کشور به همین منوال باشد شاید در آینده با مشکل مواجه شود، گرچه زمانی برای آن مشخص نیست./ایسنا


https://roydadnaft.ir/1020کپی شد!