تفاوت ۷۵۰ هزار نفری شاغلین در اظهارات رئیس جمهور با آمارهای رسمی

حسن روحانی، رئیس جمهور روایتی از آمار اشتغال دارد که چند بار آن را اعلام کرده و امروز در دیدار با مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر این آمار را اعلام کرد و گفت: البته از نیاز جامعه عقب هستیم که بهترین آمار برای نشان دادن عملکرد دولت آمار شاغلین است که از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در ابتدای دولت امروز به آماری در حدود ۲۴ میلیون رسیده‌ایم و این بدان معنا است که طی ۵ سال، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال خالص ایجاد شده و این کار مهمی است که به طور متوسط در هر سال بالای ۵۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم.

گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد جمعیت شاغل در سال ۹۲، ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بوده که در سال ۹۳ به ۲۱ میلیون و ۳۰۴ هزار نفر رسیده و در سال ۹۴، ۲۱ میلیون و ۹۷۲ هزار نفر بوده و در نهایت در سال ۹۵ به ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر رسیده است. مرکز آمار در گزارش خود از وضعیت اشتغال طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ اعلام می‌کند طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ جمعیت شاغل کشور طی ۱۰ سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر در نوسان بوده است در حالی که در سال ۱۳۹۴ افزایش تعداد شاغلین کاملاً مشهود است و در سال ۱۳۹۵ این جمعیت به بیش از ۲۲ میلیون نفر رسیده است. همچنین بر مبنای گزارش‌های مرکز آمار، تعداد شاغلین در پاییز ۹۷، ۲۳ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر بوده است. با این حساب میزان اشتغال ایجاد شده در دولت روحانی، ۲میلیون و ۶۵۰ هزار نفر می‌شود نه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری که رئیس جمهور اعلام می‌کند.

https://roydadnaft.ir/1017کپی شد!