تازه ترین

موشن گرافی/ گام بزرگ دولت در توسعه میادین مشترک نفتی

موشن گرافی/ گام بزرگ دولت در توسعه میادین مشترک نفتی

بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور در مدار توسعه‌

کاری از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

 

لینک های دانلود ویدئو

دیدگاهها