تازه ترین

فیلم/ “مروری بر یک سال خدمت در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران”

فیلم/ “مروری بر یک سال خدمت در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران”

یک سال از انتصاب مهندس مهدی حیدری در سمت مدیرعاملی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران گذشت.

لینک های دانلود ویدئو

دیدگاهها