تازه ترین

فیلم/ دکتر محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خلاصه ای از سفر یک روزه خود به استان خوزستان را تشریح کرد

فیلم/ دکتر محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  خلاصه ای از سفر یک روزه خود به استان خوزستان را تشریح کرد

دکتر محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران :

اولویت بازگشت تولید نفت به پیش از تحریم ها

تخصیص اعتبارات قابل توجه به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

ارتقای توان و جایگاه نیروی انسانی در ابعاد مختلف

لینک های دانلود ویدئو

دیدگاهها