تازه ترین

گزارش تصویری/نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی

مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه (۲۷ مهرماه) در نخستین روز سفرش به عسلویه در جمع کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی حضور یافت و پس از استماع گزارش هادی هاشم‌زاده فرهنگ، مدیرعامل این مجموعه تأکید کرد: کارکنان پارس جنوبی در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند.

نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
هادی هاشم‌زاده فرهنگ، مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
محمد سعیدیان، سرپرست پالایشگاه سیزدهم
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی
مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با کارکنان مجتمع پارس جنوبی

دیدگاهها