تازه ترین

گزارش تصویری/ نشست تبیین سیاست های ساخت داخل با حمایت از شرکت های دانش بنیان داخلی در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

با هدف نهادینه کردن شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید” و حمایت از سازندگان، تامین کنندگان قطعات و مراکز دانش بنیان داخلی، نشستی با عنوان تبیین سیاست های ساخت داخل در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد.

 به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با هدف نهادینه کردن شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر “مهار تورم و رشد تولید” و حمایت از سازندگان، تامین کنندگان قطعات و مراکز دانش بنیان داخلی، نشستی با عنوان تبیین سیاست های ساخت داخل در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برگزار شد.

دیدگاهها