تازه ترین

گزارش تصویری/ مانور پدافند شیمیایی در منطقه ویژه پارس برگزار شد

مانور پدافند شیمیایی با سناریو نشت گاز H2s و خروج اضطراری جامعه صنعتی صبح امروز ۴ آبان ماه در منطقه ویژه پارس برگزار شد.

مانور 17
مانور 16
مانور 15
مانور 14
مانور 13
مانور 12
مانور 11
مانور 10
مانور 9
مانور 8
مانور 7

مانور 5
مانور 4
مانور 3
مانور 2
مانور 1

دیدگاهها