تازه ترین

گزارش تصویری/ مانور آتش سوزی ،امداد و نجات و تخلیه اضطراری ساختمان اداری مجتمع بندری پارس

مانور اطفاء حریق و نجات مصدوم و تخلیه اضطراری در ساختمان اداری مجتمع بندری پارس روز چهارشنبه(۱۹ آبان ماه) توسط تیم های آتش نشانی پردیس،اورژانس،حراست ارشد،خدمات تخصصی ،ایمنی،مدیریت بحران و کارکنان مجتمع بندری پارس با سناریو آتش سوزی در ساختمان اداری مجتمع بندری و مصدومیت یکی از کارکنان برگزار شد.

مانور آتش نشانی 17
مانور آتش نشانی 16
مانور آتش نشانی 15
مانور آتش نشانی 14
مانور آتش نشانی 13
مانور آتش نشانی 12
مانور آتش نشانی 11
مانور آتش نشانی 28
مانور آتش نشانی 27
مانور آتش نشانی 26
مانور آتش نشانی 24
مانور آتش نشانی 23
مانور آتش نشانی 22
مانور آتش نشانی 21
مانور آتش نشانی 20
مانور آتش نشانی 19
مانور آتش نشانی 18
مانور آتش نشانی 10
مانور آتش نشانی 9
مانور آتش نشانی 7
مانور آتش نشانی 6
مانور آتش نشانی 5
مانور آتش نشانی 4
مانور آتش نشانی 2
مانور آتش نشانی 1

دیدگاهها