تازه ترین

گزارش تصویری| سفیر روسیه در تهران به دیدار وزیر نفت آمد

  • جواد اوجی، وزیر نفت امروز سه‌شنبه (ششم مهرماه) با لوان جاگاریان سفیر فدراسیون روسیه در تهران محل ساختمان مرکزی وزارت نفت دیدار کرد.
دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران
جواد اوجی، وزیر نفت
دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران
دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران
لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران
دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران
دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران
جواد اوجی، وزیر نفت
دیدار جواد اوجی، وزیر نفت با لوان جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران

دیدگاهها