تازه ترین

گزارش تصویری/بازدید وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی

جواد اوجی، وزیر نفت صبح امروز دوشنبه (ششم دی‌ماه) در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی در محل بوستان گفت‌وگو ضمن اطلاع از تازه‌ترین دستاورهای این مجموعه، درآیین امضای دو تفاهم‌نامه و دو قرارداد میان شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی حضور یافت.

 

بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
بازدید جواد اوجی، وزیر نفت از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی
امضای چهار تفاهم‌نامه و قرارداد میان شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی
امضای چهار تفاهم‌نامه و قرارداد میان شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی
امضای چهار تفاهم‌نامه و قرارداد میان شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی
امضای چهار تفاهم‌نامه و قرارداد میان شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی
امضای چهار تفاهم‌نامه و قرارداد میان شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی
امضای چهار تفاهم‌نامه و قرارداد میان شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران و جهاد دانشگاهی
جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران
جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران
جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران
جواد اوجی وزیر نفت در جمع خبرنگاران

دیدگاهها