تازه ترین

گزارش تصویری/بازدید دکتر سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مهندس اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از مجتمع پتروشیمی زاگرس و شرکت مبین انرژی خلیج فارس

دکتر سلاجقه معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و هیات همراه و سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از مجتمع پتروشیمی زاگرس و شرکت مبین انرژی خلیج فارس بازدید نمودند.

دیدگاهها