تازه ترین

مانور تصادف جاده ای و نجات مصدوم از خودروهای سبک و سنگین در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

به همیت مدیریت ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست ،پدافند غیر عامل و مدیریت بحران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مانور تصادف جاده ای و نجات مصدوم از خودروهای سبک و سنگین برگزار شد.


مانور 3
مانور 2
مانور 1
مانور 15
مانور 14
مانور 13
مانور 12
مانور 11
مانور 10
مانور 9
مانور 8
مانور 7
مانور 6
مانور 5
مانور 4

دیدگاهها