تازه ترین

سکوی نفتی ابوذر

مجتمع نفتی ابوذر که در ۷۶ کیلومتری غرب جزیره خارک قرار دارد شامل سه سکوی اصلی بهره‌برداری AA ،AB و AC است. هم‌اکنون بیشترین مقدار نفت شرکت نفت فلات قاره ایران در خلیج‌فارس از این میدان برداشت می‌شود.

منبع: شانا- مجتبی محسنی

دیدگاهها