تازه ترین

دیدار مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با رییس دادگستری و دادستان کنگان

در آستانه عید قربان سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با احمد ناصر زاده ریس دادگستری و اکبر احمدی دادستان کنگان دیدار و گفتگو کرد.


دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 11
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 10
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 9
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 8
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 7
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 6
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 5
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 4
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 3
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 2
دیدار مدیر عامل و رئیس دادگستری کنگان 1

دیدگاهها