تازه ترین

دیدار مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس و نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی

سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس و نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه عمل به مسولیت اجتماعی صنعت نفت در استان بوشهر گفت و گو کردند.

بررسی وضعیت اشتغال نیروهای بومی در پایتخت انرژی کشور از دیگر چارچوب‌های این گفت و گو بود.

دیدار با اصحاب رسانه 6
دیدار با اصحاب رسانه 5
دیدار با اصحاب رسانه 4
دیدار با اصحاب رسانه 3

دیدگاهها