تازه ترین

گزارش تصویری/ تعمیرات اضطراری واحد الفین پتروشیمی جم

بهسازی و تعمیرات اضطراری واحد الفین پتروشیمی جم در جهت آمادگی افزایش تولید انجام می شود.

دیدگاهها