تازه ترین

تصویری/ بازدید مهندس اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس از مدیریت کار و خدمات اشتغال

مهندس اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روز چهارشنبه ۸ تیر از مدیریت کار و خدمات اشتغال بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مشکلات کارجویان و ارباب رجوع قرار گرفتند و دستوراتی نیز جهت رفع مشکلات صادر فرمودند.

دیدگاهها