تازه ترین

تصاویر/پایان تعمیرات اساسی سالانه پالایشگاه تهران

طبق برنامه زمان‌بندی و با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، تعمیرات اساسی واحدهای سولفورزدایی از نفت سفید، سولفورزدایی از نفت گاز، هیدروژن شماره ۳، گوگردسازی شماره ۳، واحدهای آمین ۲ شمالی و جنوبی و واحد آب ترش پالایشگاه تهران با موفقیت پایان یافت و واحدهای یادشده عملیاتی شدند.

 

دیدگاهها