تازه ترین

اهدا خون کارکنان سازمان منطقه ویژه پارس

کارکنان سازمان منطقه ویژه پارس صبح امروز ۲۹ بهمن با حضور در کلینیک این سازمان به اهداء خون پرداختند.


دیدگاهها