تازه ترین

  • شناسه : 9712
  • 26 مارس 2021 - 14:12
تکمیل ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در استان بوشهر

تکمیل ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران در استان بوشهر

به همت مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز شرکت ملی نفت ایران، ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی در استان بوشهر در سال ۹۹ تكمیل و تحویل شده است.

مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق نفت‌خیز، در سال ۱۳۹۹ با اعتباری بالغ بر ۲۲۹ میلیارد ریال، ۷۳ پروژه مسئولیت اجتماعی شامل یک پروژه آموزشی، ۱۶ پروژه ورزشی، ۱۰ پروژه بهداشتی، ۲ پروژه آبرسانی، ۴۲ پروژه طرح هادی و ۲ پروژه خدماتی به دستگاه های بهره بردار تحویل داده است.

پروژه های طرح هادی باعث توسعه کمی و کیفی راه های روستایی و زمینه ساز آبادانی روستاها و بهره مندی روستاییان از خدمات عمرانی نفت می شود؛ همچنین تکمیل پروژه های علوم پزشکی، باعث افزایش متراژ درمانی و ایجاد و توسعه تخت درمانی و بهبود وضع مراکز درمانی و افزایش میزان اشتغال در این حوزه در سطح استان و تکمیل پروژه های آموزشی و ورزشی نیز باعث افزایش سرانه فضاهای آموزشی و ورزشی در سطح استان و بهره مندی شهروندان از پروژه ها و فراهم شدن فرصت اشتغال به واسطه اجرای این پروژه ها می شود.

مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‌خیز همسو با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، اجرای پروژه‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی، راه، آبرسانی، برق‌رسانی، خدماتی و… را در مناطق نفت‌خیز و محروم کشور در دستور کار دارد.