تازه ترین

  • شناسه : 9672
  • 21 مارس 2021 - 8:46
برگزاری ویژه برنامه مراسم آغاز سال نو در جوار مزار شهدای گمنام منطقه ویژه پارس

برگزاری ویژه برنامه مراسم آغاز سال نو در جوار مزار شهدای گمنام منطقه ویژه پارس

ویژه برنامه مراسم آغاز سال نو در جوار مزار شهدای گمنام منطقه ویژه پارس با حضور مدیر عامل و جمعی از کارکنان این سازمان برگزار شد.

ویژه برنامه مراسم آغاز سال نو در جوار مزار شهدای گمنام منطقه ویژه پارس با حضور مدیر عامل و جمعی از کارکنان این سازمان برگزار شد.

مراسم تحویل سال نو 22
مراسم تحویل سال نو 21
مراسم تحویل سال نو 20
مراسم تحویل سال نو 19
مراسم تحویل سال نو 18
مراسم تحویل سال نو 17
مراسم تحویل سال نو 16
مراسم تحویل سال نو 15
مراسم تحویل سال نو 14
مراسم تحویل سال نو 13
مراسم تحویل سال نو 12
مراسم تحویل سال نو 11
مراسم تحویل سال نو 10
مراسم تحویل سال نو 9
مراسم تحویل سال نو 8
مراسم تحویل سال نو 7
مراسم تحویل سال نو 4
مراسم تحویل سال نو 3
مراسم تحویل سال نو 2
مراسم تحویل سال نو 1