تازه ترین

  • شناسه : 9438
  • 28 فوریه 2021 - 13:46

سه شنبه همین هفته (دوازدهم اسفند)، اولین جلسه رسمی شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۰ خواهد بود. پیش از این در هفته گذشته، کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار، سبد معیشت خانوار را ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخ‌گذاری کرد.

اعضای کارگری دستمزد ابراز امیدواری می‌کنند؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، حداقل دستمزد بیش از یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزایش یابد؛ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، تفاضل ریالی دو سبد معاش است؛ سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال جاری و سبد معاش محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۹۹.

براساس روال قانونی کار، نتایج کمیته دستمزد برای تصمیم گیری و چانه زنی نهایی، به شورایعالی کار ارجاع داده می‌شود؛ حالا اعضای کارگری ابراز امیدواری می‌کنند با تسریع در روند جلسات و کوتاه آمدن دولت، مزد ۱۴۰۰ قبل از پایان سال تعیین شود.