تازه ترین

  • شناسه : 8583
  • 07 ژانویه 2021 - 6:11
حفاظت مخازن سقف شناور خارجی در برابر صاعقه

حفاظت مخازن سقف شناور خارجی در برابر صاعقه

پژوهشگر شرکت پایانه های نفتی ایران موفق به انتشار مقاله ی مطالعه موردی در ارتباط با بیان ‬روشهای نوین در خصوص کاهش اثرات برخورد صاعقه در شرایط در سرویس بودن مخازن ذخیره سازی نفت خام شد.

آتـش سـوزی مخـازن ذخیـره سازی نفـت بر اثـر صاعقـه در دنیا بسـیار متـداول بـوده و بـا نگاهـی بـه سـابقه آتـش سـوزی در مخـازن ذخیره مــواد نفتــی جهــان در سالهای  اخیر در می‌یابیــم کــه  تقریبـا علـت حـدود یـک سـوم آنهـا برخـورد صاعقـه بـوده اسـت. 

و اما در ایران و به خصوص جزیره خارگ به عنوان بزرگترین پایانه ذخیره سازی نفت خام کشور، در دهه ی اخیر و با توجه به تغییرات آب و هوایی منطقه و افزایش بیش از حد رعد و برق در فصول بارندگی باعث شده است که در چند مورد مخازن بر اثر صاعقه دچار آتش سوزی گردند.

با توجه به موارد ذکر شده و در راستای کنترل و کاهش اثرات برخورد صاعقه در شرایط در سرویس بودن مخازن ، استفاده از روش‌های بیان شده در این مقاله می‌تواند به کاهش مخاطرات و آسیب های  ناشی از برخورد صاعقه به مخازن ذخیره سازی نفت کمک کند.روش های یادشده در قالب یک مقاله به زبان انگلیسی در آخرین شماره( اکتبر/نوامبر) مجله تخصصی TANK  ATORAGE که از معتبرترین نشریه‌های بین ‌المللی است که در حوزه ذخیره سازی مواد نفتی فعالیت می کند منتشر شده است.انتشار این مقاله در مجله مذکور با توجه به اینکه حاصل مجموعه اقدامات و به کارگیری روش های نوین در ایمن سازی مخازن سقف شناور خارجی در راستای کنترل و کاهش اثرات برخورد صاعقه در شرایط در سرویس بودن مخازن در پایانه نفتی خارگ صورت گرفته که می تواند مورد استفاده و توجه ترمینال های معتبر بین المللی ، شرکت های سازنده تجهیزات جانبی مخازن ، موسسات استانداردی مرتبط و کارشناسان حوزه ذخیره سازی قرار گیرد.
ارائه دهنده این مقاله ، مهندس آرش حسنوند از پژوهشگران و کارشناسان (مدیریت امور فنی) شرکت پایانه های نفتی ایران است که هم ‌اکنون مسئولیت رییس تعمیرات مکانیک پایانه نفتی خارگ را بعهده دارند.

مقاله 1
مقاله 2
مقاله 3
مقاله 4
مقاله 5
مقاله 6
مقاله 7

(چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹)