تازه ترین

  • شناسه : 2425
  • 26 سپتامبر 2019 - 8:39
اولین همایش تقدیر از مبتکران و پژوهشگران مهندس بسیجی منطقه ویژه پارس با سخنرانی دکتر احمدزاده در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی برگزار شد

اولین همایش تقدیر از مبتکران و پژوهشگران مهندس بسیجی منطقه ویژه پارس با سخنرانی دکتر احمدزاده در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی برگزار شد

در این همایش علمی به برخی ظرفیت ها و فرصت های حوزه انرژی در راستای دست یابی به توسعه یکپارچه و پایدار پرداخته شد.

در این همایش دکتر احمد زاده مدیر استانداردها، کیفیت و‌بازرسی فنی سازمان منطقه ویژه پارس عنوان نمودند: ایجاد ساختار هایحرفه ای و تکیه بر دانش و تجربه و استفاده از ناب ترین، پاک ترین و پویاترین افکار اجتماعی که در نهاد جوان نهفته است می تواند بهنوآوری و تولید فناوری کمک کند. تولیدات علمی و فناورانه در ایران مبتنی بر علاقه و اشتیاق است و چنانچه نیاز محور و با رویکرد هایمسئولانه و حمایتی باشد قطعا شگفتی ساز خواهد بود 

ایشان در ادامه فزودند: در صنایع دفاعی، هسته ای و پزشکی تحرکات سالهای اخیر بسیار ممتاز و ارزشمند بوده است و نجات صنعتهم با همین محتوا و روش امکان پذیر است و می تواند پاسخگوی نیازهای اساسی صنعت باشد.رجوع به قانون و رفع موانع و بروکراسیهای اداری در واگذاری و برون سپاری پروژه های مورد نیاز صنعت به دانشگاه و جوانان مستعد می تواند گره گشا بوده و ضمن تولیددانش و فناوری به تکثیر پدیده نوظهور کارآفرینی نیز کمک نماید.