تازه ترین

موقعیت شما : صفحه اصلی » آخرین اخبار » انتصابات » ایمنی » پیشخوان » نفت
  • شناسه : 23088
  • 17 آوریل 2023 - 18:15
تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نفت مرکزی تفویض شد

تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران نفت مرکزی تفویض شد

بر اساس حکمی که از طرف مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران صادر شد تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این شرکت به مهندس سید حسین موسوی تفویض شد.

بر اساس حکمی که از طرف مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران صادر شد تمشیت و راهبری امور جاری مربوط به ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این شرکت به مهندس سید حسین موسوی تفویض شد.

به گزارش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حکم انتصاب مهندس موسوی آمده است:

” بدینوسیله تمشیت و راهبری امور جار ی مربوط به ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به جنابعالی محول می گردد.لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمائید که فعالیت ها و اقدامات آن مدیریت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام پذیرد. همچنین شایسته است از زحمات و تلاش های جناب آقای قاسمی نژاد در طول دوران تصدی مسئولیت مزبور تشکر و قدردانی گردد.”