تازه ترین

موقعیت شما : صفحه اصلی » آخرین اخبار » آموزش » پارس جنوبی » پیشخوان » گاز
  • شناسه : 22670
  • 04 آوریل 2023 - 17:50
۳۸۹ هزار نفر ساعت آموزش سال گذشته در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

۳۸۹ هزار نفر ساعت آموزش سال گذشته در مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد

مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه آموزش‌های نیروهای انسانی نقش بسیار موثر در ثبت دستاوردهای مهم این مجموعه دارد گفت: اداره آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی در سالی که گذشت، بیش از 389 هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان در سطوح مختلف در سراسر پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار کرد.

مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان اینکه آموزش‌های نیروهای انسانی نقش بسیار موثر در ثبت دستاوردهای مهم این مجموعه دارد گفت: اداره آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی در سالی که گذشت، بیش از ۳۸۹ هزار نفر ساعت آموزش برای کارکنان در سطوح مختلف در سراسر پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار کرد.

به گزارش شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، بهرام حیدری، مدیرمنابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: هماهنگی و همسو نمودن کارکنان برای تحقق اهداف راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی و دستیابی به سیاست‌ها و خط‌‌ مشی‌های تعیین شده از اهداف مهم این مجموعه می‌باشد. 

حیدری در ادامه اظهار کرد: اداره آموزش نیروی انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی با برنامه‌ریزی دقیق و منظم و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی با استفاده از استادان مجرب در سال گذشته، بیش ۳۸۹ هزار نفر ساعت آموزش در ستاد و سراسر پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی در حوزه‌های عمومی، تخصصی و مدیریتی را برگزار کرده است. 

وی با اشاره به اینکه توانایی‌های سازمانی قابلیت کلیدی هر سازمان به شمار می رود و یادگیری و آموزش پیش نیاز آن است خاطرنشان کرد: در بازه زمانی سال ۱۴۰۱، در حوزه نیروهای رسمی بیش از۲۰۸ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت آموزش در بخش‌های مختلف ارائه گردید.

حیدری در ادامه عنوان داشت: به این باور و اعتقاد هستیم که آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری مفید برای افراد و سازمان است، سرمایه گذاری برای شکوفایی، درخشش و توانمندی نیروی انسانی ارزشمند مجتمع گاز پارس جنوبی می‌باشد که توانسته‌اند نقش سازنده‌ ای در عزت و چرخش اقتصادی کشور داشته باشند.

مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به نقش مؤثر نیروهای غیررسمی (قرارداد مدت‌معین/ مدت‌موقت و پیمانکاری) در زنجیره ارزش و فعالیت‌های شرکت، از ابتدا تا انتهای سال گذشته بیش از ۱۶ هزار و ۸۵۰ نفر ساعت آموزش در حوزه کارکنان قرارداد مستقیم و در همین بازه زمانی، بیش ۱۶۰ هزار و ۸۰۰ نفر ساعت آموزش نیز در بخش پیمانکاران ارائه داده شد.