تازه ترین

آرشیو ماهانه : آگوست 2022

پتروشیمی؛ ستون اقتصادی کشور در یک‌سالگی دولت سیزدهم

پتروشیمی؛ ستون اقتصادی کشور در یک‌سالگی دولت سیزدهم

یکسال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و صنعت پتروشیمی همچون گذشته به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصادی کشور با قدرت به تولید، صادرات و ارزآوری و توسعه زنجیره ارزش به‌عنوان اصلی‌ترین راه جلوگیری از خام فروشی ادامه می‌دهد. در این گزارش مروری بر رویدادها و اقدام‌های مهم دولت سیزدهم در حوزه صنعت پتروشیمی می‌شود.