تازه ترین

آرشیو ماهانه : جولای 2022

شفافیت در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از مهمترین مصادیق جراحی اقتصادی است

شفافیت در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از مهمترین مصادیق جراحی اقتصادی است

عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه شفافیت در روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت از مهم‌ترین مصادیق جراحی اقتصادی است، گفت: با تصویب و تغییر قانون بودجه مبتنی بر شفاف شدن این روابط مالی، قانونمندی در عملکرد این نهاد افزایش پیدا می‌کند و عملکرد این نهاد شفاف می‌شود.