تازه ترین

آرشیو ماهانه : می 2021

فوران اعتراضات کارگران نفتی/ چرا کارکنان رسمی نفت به صف معترضان معیشتی پیوستند؟

فوران اعتراضات کارگران نفتی/ چرا کارکنان رسمی نفت به صف معترضان معیشتی پیوستند؟

کارکنان رسمی نفت از هفته گذشته تاکنون طی سه روز تجمع‌های اعتراضی در شهر‌های مختلف برگزار کردند. در این گزارش مطالبات این بخش از نیروی کار را بررسی کرده و قول‌ها و وعده‌های وزارت نفت و مجلس برای احقاق و حقوق کارکنان رسمی نفت را پیگیری می کنیم.