تازه ترین

آرشیو ماهانه : ژانویه 2020

آخرین آمار واردات نفت چین از ایران

آخرین آمار واردات نفت چین از ایران

آمار گمرکی چین نشان داد این کشور با وجود فشار دولت آمریکا برای متوقف کردن صادرات ایران، در دسامبر خرید نفت از ایران را حفظ کرد و عمده این نفت احتمالا در مخازن دولتی جای گرفت.