تازه ترین

آرشیو ماهانه : مارس 2019

چرا اختلاس ۵۰۰ میلیارد تومانی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؟

چرا اختلاس ۵۰۰ میلیارد تومانی به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؟

نایب رییس مجلس گفت: اوایل همه به‌دنبال کشف اختلاس‌ها بودند و اختلاس ۵۰۰ میلیارد تومانی پیدا کردند، بعدها این رقم به هزار، سه و ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید چرا؟‌ چون به‌دنبال حل مشکل نبوده و تصور می‌کردیم فرد خاطی مشکل کشور است، در حالی که مشکل نیست بلکه ساختاری بود.