تازه ترین

آرشیو سالانه : 2019

داودی عضو کمیسیون محیط زیست مجلس مطرح کرد تغییر مصرف سوخت بنزین به CNG آلایندگی را بیشتر می کند

داودی عضو کمیسیون محیط زیست مجلس مطرح کرد تغییر مصرف سوخت بنزین به CNG آلایندگی را بیشتر می کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: CNG در راس سوخت های آلاینده قرار دارد و سپس سوخت‌هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید و LPG به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند.