تازه ترین

دورنمای صادرات گاز ایران؛ از کرسنت تا مشتریانی که ترکیه و روسیه می‌ربایند

دورنمای صادرات گاز ایران؛ از کرسنت تا مشتریانی که ترکیه و روسیه می‌ربایند

کارشناسان انرژی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان مثل روسیه که ما را در بازار گاز رقیب خود می‌دانند بصورت تاکتیکی رفتاری دارند که ایران از بازار جهانی گاز بیرون بماند، معتقدند: اگر ایران بر صادرات گاز از مسیر ترکیه به اروپا اصرار دارد، باید شرایط این کشور را بپذیرد.