تازه ترین

  • شناسه : 9414
  • 27 فوریه 2021 - 10:33
تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی/ معافیت مالیاتی برای حقوق کم‌تر از چهار میلیون

تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی/ معافیت مالیاتی برای حقوق کم‌تر از چهار میلیون

نمایندگان مجلس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثنای قضات) هم‌چنین اعضای هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه ۹ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس ردیف۴ این بند آمده است؛

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره های(۱) و (۲) ماده(۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می باشد:

۴-۱­نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون( ۰۰۰/  000/ 480)ریال تا نهصد و شصت میلیون( ۰۰۰/  000/ 960) ریال  ده  درصد(۱۰%)

۴-۲نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون( ۰۰۰/  000/ 960) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( ۰۰۰/  000/  440/ 1) ریال : پانزده درصد(۱۵%)

۴-۳­نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون( ۰۰۰/  000/  440/ 1) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون( ۰۰۰/  000/  160/ 2) ریال : بیست درصد(۲۰%)

۴-۴­نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون( ۰۰۰/  000/  160/ 2) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( ۰۰۰/  000/  880/ 2) ریال : بیست و پنج  درصد(۲۵%)

۴-۵­نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون( ۰۰۰/  000/  880/ 2) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون( ۰۰۰/  000/  840/ 3) ریال : سی درصد(۳۰%)

۴-۶- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون( ۰۰۰/  000/  840/ 3) ریال: سی و پنج درصد(۳۵%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین می شود.

انتهای پیام/