تازه ترین

موقعیت شما : صفحه اصلی » آخرین اخبار » اقتصاد » پروژه ها » پیشخوان
  • شناسه : 21805
  • 06 مارس 2023 - 17:29
جزئیات عرضه اوراق گواهی سپرده نفت و میعانات گازی

جزئیات عرضه اوراق گواهی سپرده نفت و میعانات گازی

سررسید 36 ماهه، خرید دلاری و تسویه به صورت ریالی با بهای روز ارز، خرید حداقل 1000 برگه توسط اشخاص حقوقی و دارندگان کد (PRX ) و امکان تحویل محموله های نفت و میعانات گازی در سررسید از ویژگی های گواهی های سپرده نفت و گاز است.

سررسید ۳۶ ماهه، خرید دلاری و تسویه به صورت ریالی با بهای روز ارز، خرید حداقل ۱۰۰۰ برگه توسط اشخاص حقوقی و دارندگان کد (PRX ) و امکان تحویل محموله های نفت و میعانات گازی در سررسید از ویژگی های گواهی های سپرده نفت و گاز است.

جزئیات و شرایط خرید گواهی سپرده نفتی و گواهی سپرده میعانات گازی منتشر شد که براساس آن فقط اشخاص حقوقی و دارندگان کد (PRX ) مجاز به خرید هستند.

طبق اطلاعیه منتشر شده در بورس انرژی، گواهی سپرده نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران به صورت دلاری عرضه شده اما تسویه آن به صورت ریالی و بر مبنای نرخ ارز (ETS) خواهد بود.

همچنین گواهی سپرده این نماد دارای معاملات ثانویه است و خریدار موظف است پس از معامله و تا قبل از اتمام دوره معاملاتی گواهی سپرده نفت خام سنگین، کالای خود را از انبار دریافت کند. در صورت عدم تحویل کالای موضوع گواهی سپرده کالایی تا تاریخ سررسید آن، مطابق تبصره دو ماده ۵۱ دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی، دارنده گواهی مجاز است با پرداخت هزینه های مربوط به غلتاندن گواهی (over Roll ) نسبت به تمدید گواهی سپرده منتشر شده به نماد انبار جدید اقدام کند.

شروع معاملات ثانویه گواهی سپرده نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران، روز معاملاتی بعد از تاریخ اولین عرضه خواهد بود. همچنین تاریخ پایان دوره معاملاتی نماد مذکور، ۳۶ ماه پس از بازگشایش نماد معاملاتی است.

حداقل میزان جهت تحویل فیزیکی کالا ۶۰۰ هزار بشکه و معادل ۶۰۰ هزار برگه گواهی سپرده نفت خام سنگین است و حداقل میزان خرید معادل ۱۰۰۰ برگه گواهی سپرده نفت خام سنگین (معادل ۱۰۰۰ بشکه) خواهد بود.

به گزارش فارس، اشخاص حقیقی امکان خرید گواهی سپرده نفتی ندارند و فقط اشخاص حقوقی و دارندگان کد (PRX ) مجاز به خرید این گواهی ها هستند.

جزئیات گواهی سپرده میعانات گازی

براساس اطلاعیه منتشر شده از سوی بورس انرژی، گواهی سپرده میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران بصورت دلاری عرضه شده ولیکن تسویه بصورت ریالی و بر مبنای نرخ ارز (ETS) خواهد بود.

گواهی سپرده این نماد دارای معاملات ثانویه بوده و خریدار موظف است پس از معامله و تا قبل از اتمام دوره معاملاتی گواهی سپرده میعانات گازی، کالای خود را از انبار دریافت کند. در صورت عدم تحویل کالای موضوع گواهی سپرده کالایی تا تاریخ سررسید آن، مطابق تبصره دو ماده پنجاه و یک دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی، دارنده گواهی مجاز است با پرداخت هزینه های مربوط به غلتاندن گواهی (over Roll ) نسبت به تمدید گواهی سپرده منتشر شده به نماد انبار جدید اقدام کند.

شروع معاملات ثانویه گواهی سپرده میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران، روز معاملاتی بعد از تاریخ اولین عرضه خواهد بود و تاریخ پایان دوره معاملاتی نماد مذکور، ۳۶ ماه پس از بازگشایی نماد معاملاتی است.

حداقل میزان جهت تحویل فیزیکی کالا ۳۰۰ هزار بشکه و معادل ۳۰۰ هزار برگه گواهی سپرده میعانات گازی جهت تحویل دریایی یا زمینی خواهد بود. صرفا در تحویل زمینی و با اخذ موافقت شرکت ملی نفت امکان تقسیم محموله به بخش های قابل حمل وجود خواهد داشت و حداقل میزان خرید معادل ۱۰۰۰ برگه گواهی سپرده میعانات گازی (معادل ۱۰۰۰ بشکه) خواهد بود.

خرید گواهی سپرده میعانات گازی هم فقط توسط اشخاص حقوقی و دارندگان کد (PRX ) امکان پذیر است.