تازه ترین

موقعیت شما : صفحه اصلی » آخرین اخبار » اقتصاد » پتروشیمی » پیشخوان
  • شناسه : 19923
  • 20 ژانویه 2023 - 17:53
رشد ۱۵ درصدی درآمد عملیاتی پتروشیمی خارک در ۶ ماه ابتدایی امسال

رشد ۱۵ درصدی درآمد عملیاتی پتروشیمی خارک در ۶ ماه ابتدایی امسال

درآمد عملیاتی پتروشیمی خارک با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ مبلغ ۴۸۴۴ میلیارد تومان نسبت به رقم ۴۱۹۸ میلیارد تومان شش ماهه اول ۱۴۰۰ رشد ۱۵ درصدی داشته و بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی نیز به ۳۰۰۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۱۸۹۴ میلیارد تومان سال قبل رشد ۵۹ درصدی داشته است.

درآمد عملیاتی پتروشیمی خارک با سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومان در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ مبلغ ۴۸۴۴ میلیارد تومان نسبت به رقم ۴۱۹۸ میلیارد تومان شش ماهه اول ۱۴۰۰ رشد ۱۵ درصدی داشته و بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی نیز به ۳۰۰۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۱۸۹۴ میلیارد تومان سال قبل رشد ۵۹ درصدی داشته است.

مقدار سود نیز به ۱۸۳۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۲۳۰۴ میلیارد تومان سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وضعیت درآمدهای عملیاتی، بهای تمام شده و سودناخالص پتروشیمی خارک در سال گذشته

  در کل سال ۱۴۰۰ درآمد عملیاتی پتروشیمی خارک، ۹۳۰۱ میلیارد تومان، بهای تمام شده ۵۵۰۷ میلیارد تومان و سود ناخالص ۳۷۹۴ میلیارد تومان اعلام شده است. 

رشد ۲۸ درصدی سود خالص در پترشیمی خارک

 سود خالص در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸۴۹ میلیارد تومان و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ معادل ۲۰۷۷ و در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ معادل ۱۵۰۴ میلیارد تومان اعلام شده که ۲۸ درصد کاهش یافته است.

فروش یک ماهه پتروشیمی خارک در آذر یک هزار و ۶۹ میلیارد تومان شد

در دوره یک ماه آذر ۱۴۰۱ نیز فروش شرکت پتروشیمی خارک معادل ۱۰۶۹ میلیارد تومان گزارش شده است. 

سود شش ماهه شخارک در ۱۴۰۱

سود خالص شخارک ۱۵۰۴ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان در شش ماهه ۱۴۰۱ بوده که نسبت به ۲۰۷۷ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان شش ماهه ۱۴۰۰ معادل ۲۸ درصد کاهش داشته است.