تازه ترین

  • شناسه : 16976
  • 14 سپتامبر 2022 - 18:24
سرپرست فرودگاه خلیج فارس عسلویه منصوب شد

سرپرست فرودگاه خلیج فارس عسلویه منصوب شد

سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در حکمی مجید حاجوند مدیر حمل و نقل این سازمان را به حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس عسلویه منصوب کرد.

سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در حکمی مجید حاجوند مدیر حمل و نقل این سازمان را به حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس عسلویه منصوب کرد.

در حکم سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس آمده است: 

جناب آقای مجید حاجوند

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و نظر به تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر صدور گواهی و تایید تصدی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس منصوب می‌شوید.